J-Dag

Mere info kommer!

Tid og sted:

Klosterplads 6, 5700 Svendborg

Dato:

01. November

Kl. 20:59